© Stichting Clintel / zaterdag 7 januari  2023

‘Klimaatzaak van de Eeuw’:
15 maart wordt cruciaal 

Zoals jullie weten mengt Clintel zich in wat Milieudefensie zelf de “Klimaatzaak van de Eeuw” noemt. Clintel heeft in oktober een vordering ingediend bij het hof in Den Haag om als derde partij “tussen te komen” in het hoger beroep tussen Shell en Milieudefensie.

Het draait allemaal om de vraag of bedrijven als Shell meer zouden moeten doen aan CO2-reductie. De rechter vond van wel en beval Shell om in 2030 45% minder broeikasgassen uit te stoten (t.o.v. 2019). Dit vonnis betreft ook de benzine die consumenten wereldwijd bij Shell in 2030 tanken. Het is een onevenwichtig vonnis, dat door Milieudefensie gebruikt wordt om nu dertig andere Nederlandse bedrijven ook onder druk te zetten om met ambitieuzer klimaatbeleid te komen. Zo niet, dan volgt wat Milieudefensie betreft opnieuw de gang naar de rechter.

Clintel heeft het vonnis bestudeerd en tal van gebreken geconstateerd. Zo heeft Clintel vastgesteld dat de partijen een verkeerd beeld creëren van de IPCC-rapporten. Bovendien vinden wij dat de partijen (inclusief de rechter) onvoldoende rekening houden met de mogelijk nadelige gevolgen van het vonnis voor de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van energie voor de Nederlandse burgers en bedrijven. De rechten en belangen van de burger zijn veronachtzaamd.

Inmiddels hebben Milieudefensie en Shell gereageerd op de tussenkomst van Clintel. Niet verrassend maar toch teleurstellend hebben beide afwijzend gereageerd op onze tussenkomst. Woensdag 15 maart (toevallig de dag van de provinciale staten verkiezingen) is er een zittingsdag gepland waar Clintel (en ook een vierde partij, de Bezorgde Energie Gebruikers) mogen bepleiten waarom wij toegelaten moeten worden.

Dus 15 maart is een cruciale datum. De komende twee maanden zullen we gebruiken om te reageren op de stukken van Milieudefensie en Shell en om de zittingsdag voor te bereiden. Daarbij kunnen we ook jullie hulp goed gebruiken. Je kunt ons op meerdere manieren helpen. We willen zoveel mogelijk mede-eisers om ons heen verzamelen. Er zijn inmiddels bijna 1600 mensen uit de hele wereld die zich bij ons aangesloten hebben. Aanmelden daarvoor is kosteloos en kan via onze website klimaatzaakvandeeeuw.nl. Het zou mooi zijn als er vóór 15 maart nog duizenden mensen bij zouden komen.

Clintel beschikt niet zoals Milieudefensie over miljoenen euro’s aan overheidssteun en kan zich dus nog geen radiospotjes en andere reclames veroorloven. Wij zullen het voorlopig dus moeten hebben van mond-op-mondreclame. Je kunt dus helpen door deze nieuwsbrief door te sturen naar mensen waarvan je vermoedt dat ze onze zaak ook willen steunen. Verder kunnen we uiteraard ook financiële steun ook goed gebruiken. Ook dat kan via de website klimaatzaakvandeeeuw.nl.

Marcel Crok en onze juridische adviseur Lucas Bergkamp waren onlangs te gast in de podcast van Europarlementariër Rob Roos. Ze spraken daar over de huidige energiecrisis en over de klimaatzaak van de eeuw.

Nieuw boek van Guus Berkhout:
naar een zakenkabinet! 

In zijn nieuwe boek (zojuist verschenen bij Uitgeverij Aspekt), laat Clintel-president Guus Berkhout vanuit zijn ruime ervaring als hoogleraar, kabinetsadviseur en ondernemer zien hoe de overheid zich overal mee bemoeit, maar helemaal niets oplost. De rode draad in het boek is dat het sterke verval in onze democratie alleen maar hersteld kan worden als we bereid zijn om naar het totale plaatje te kijken. Vanuit dat totaalbeeld trakteert Berkhout de lezer met nieuwe inzichten op het gebied van 1) het onzinnige klimaatbeleid, 2) de onbetaalbare energietransitie, 3) de verstikkende bureaucratie en 4) de chaotische immigratieaanpak. Hij laat zien hoe het allemaal veel en veel beter moet en kan.

Bestel het boek en steun daarmee ook Clintel
Je kunt het boek (ook) bij Clintel bestellen door een mailtje te sturen naar office@clintel.org. Het boek kost 20 euro incl. verzendkosten. Je kunt ook een door Guus Berkhout gesigneerd exemplaar bestellen, dat kost 30 euro incl. verzendkosten. Maak het bedrag over op onze rekening NL25 INGB 0008 0432 95 t.n.v. Stichting Climate Intelligence onder vermelding van “boek”. Zodra het bedrag en je e-mail met adres binnen is, zullen wij het boek versturen.

Naast zijn nieuwe boek schreef Berkhout ook een gepassioneerde Open Nieuwjaarsbrief naar de Rector Magnificus van zijn Alma Mater, de TU Delft. Kern van de brief is een oproep aan de TU Delft om nu eindelijk een open wetenschappelijk debat te houden over klimaatverandering en de daaraan gekoppelde energietransitie.

Lees de hele brief: hier.

Al meer dan 55.000 views voor  lezing van Marcel Crok 

Recent gaf Clintel-oprichter Marcel Crok een lezing voor publiek bij Café Weltschmerz. Hij heeft geprobeerd alle kennis die hij de afgelopen achttien jaar heeft opgedaan in deze ene lezing te stoppen. De lezing trekt dan ook veel aandacht (nu al meer dan 55.000 views in acht dagen) en is hier te bekijken.

De lezing bestaat uit twee delen. In deel 1 gaat Crok in op de vraag of er een klimaatcrisis is, in deel 2 staat de zin en onzin van het huidige klimaatbeleid ter discussie. We hopen dat deze lezing nog breder gedeeld gaat worden.

Naast de lezing bij Café Weltschmerz was Marcel recent ook te gast bij De Nieuwe Wereld. Hij keek daarin kritisch terug op het Klimaatjaar 2022. Het gesprek met Marlies Dekkers is hier te zien. Ook internationaal komen er steeds meer uitnodigingen. In december was Marcel te gast in de podcast van Hügo Krüger. Zij spraken uitgebreid over de hockeystick.

Lezing William Van Wijngaarden plus
Clintel Kamer Hillegom

William van Wijngaarden, natuurkundige met Nederlandse roots, hoogleraar in Toronto, is eind januari te gast bij Clintel. Op donderdag 26 januari geeft hij ’s avonds vanaf 19 uur een lezing in Schiphol-Rijk. Van Wijngaarden publiceert de laatste jaren geregeld artikelen over het broeikaseffect samen met Will Happer. In deze lezing (in het Engels) zal hij stap voor stap toelichten hoe het broeikaseffect werkt en in hoeverre er sprake is van een klimaatcrisis. De lezing is uitdrukkelijk bedoeld voor leken en voorkennis is dan ook niet vereist. De kaartverkoop loopt via onze samenwerkingspartner in deze, Café Weltschmertz, en komt zeer binnenkort online. Maar reserveer alvast de datum en tijdstip in je agenda. Dankzij Weltschmertz kunnen we dit soort lezingen opnemen en via youtube verder verspreiden.

Op maandag 13 februari organiseren we de eerste Clintel Kamer van het jaar en wel in Hillegom. Centraal staat de huidige energiecrisis en de relatie met de energietransitie. We hebben drie sprekers (Theo WoltersJon van Diepen en Roderick Thijssen) met zeer ruime ervaring op energiegebied en Marcel Crok modereert de avond. Het volledige programma staat online op clintel.nl inclusief informatie over aanmelden.

Waar komt de Europese temperatuursprong vandaan?

Rond 1988 lijkt er in grote delen van Europa een ’temperatuursprong’ te hebben plaatsgevonden, constateert Rob de Vos van klimaatgek.nl. Ook de temperatuur van station De Bilt vertoont een dergelijke ontwikkeling: een tamelijk vlakke trend van 0,0087 °C/jaar, een breuk rond 1988-1989, en daarna een sterk stijgende trend van 0,0292 °C/jaar.

Deze temperatuurontwikkelingen in Europa kunnen niet verklaard worden met de stijging van het atmosferisch CO2-gehalte, daarvoor is de sprong  en trendbreuk in 1988-1989 te abrupt. De Vos noemt als andere mogelijke factoren onder meer de windrichting en verhoogde zonne-instraling.

Het wordt volgens hem hoe dan ook de hoogste tijd dat het narratief van ‘CO2 bepaalt klimaatverandering’ vervangen wordt door een verhaal waarin veel meer oog is voor andere, veelal natuurlijke oorzaken van klimaatverandering. Het alleen maar focussen op CO2 is misleidend.

Lees het hele artikel van Rob de Vos: hier

Dichteres Mieke van Zonneveld fileert de taal van Extinction Rebellion 

Taal is een belangrijk wapen van klimaatactivisten. Zo bevat de homepage van Extinction Rebellion een voor klimaatalarmisten exemplarisch staaltje retoriek, vindt dichter Mieke van Zonneveld: “Het is de taal van adverteerders. De bedoeling is dat we in actie komen, bijvoorbeeld door te doneren of door mee te doen aan demonstraties. Als je in reclames met dergelijke taal wordt geconfronteerd, kaatst ze als het ware van je af, omdat je weet dat adverteerders je beroepshalve bedonderen. Maar de tekst van Extinction Rebellion wordt wijd en zijd geloofd. Vooral door jongeren.”

Mieke van Zonneveld (1989) is naast dichter, docent Nederlands. Van 2018-2021 was ze de stadsdichter van Hilversum. Lees de hele kritische beschouwing van Mieke van Zonneveld over het taalgebruik van klimaatactivisten: hier

Een warm gebaar: nalaten aan Stichting Clintel

Wij worden doodgegooid met angst- en doemscenario’s over het zogenaamde klimaatprobleem. De klimaatlobby draait op volle toeren. Volgens de machthebbers moeten wij zo’n beetje alles, onze welvaart en vrijheid, opofferen ‘om het klimaat te redden’. De onnodig hoge energieprijzen en inflatie zijn trieste tekenen aan de wand.

Maar er is hoop. Steeds meer mensen zien in dat het narratief niet klopt. Mede dankzij het werk van Clintel, dat zich onvermoeibaar inzet voor deugdelijke wetenschap en voor betrouwbare en betaalbare energie. Want dat is de basis van onze welvaart en ons welzijn. Met een liefdevol oog voor de belangen van burgers en MKB, die nu totaal verkwanseld worden. Dankzij betrokken mensen zoals jullie kunnen wij ons werk voortzetten. Jullie steun is van levensbelang!

Ook wanneer je er niet meer bent, kun je zorgen dat Clintel de strijd kan voortzetten. Met een bijzonder gebaar; door het benoemen van Stichting Clintel in je testament. Daarmee bouw je mee aan een stabiele, zekere basis voor ons werk. Je nalatenschap regelen is eenvoudiger dan je denkt. Wist je dat, als je geen testament hebt en geen erfgenamen, je nalatenschap automatisch naar de staat gaat?!

Clintel heeft sinds kort een eigen fondsenwerver, Annette van Noort, met veel ervaring. Zij kan je ook telefonisch te woord staan als je meer wilt weten. Kijk voor meer info en advies op www.clintel.nl/nalaten. 

Clintel is een in Amsterdam (Nederland) gevestigde denktank die in 2019 is opgericht door de Nederlandse emeritus hoogleraar Guus Berkhout en prijswinnend wetenschapsjournalist Marcel Crok.

Clintel opereert als een waakhond voor klimaatwetenschap en klimaatbeleid. In zijn eerste jaar lanceerde Clintel de World Climate Declaration, waarin het resoluut stelt dat “er geen klimaatcrisis is”. Die verklaring is nu ondertekend door bijna 1500 wetenschappers en deskundigen.

Clintel is onafhankelijk van overheden omdat die de belangrijkste financiers zijn van klimaatwetenschap en klimaatbeleid. In de praktijk betekent dit dat we brede steun nodig hebben van burgers en bedrijven over de hele wereld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Crok,

+31 6 16 236275, marcel.crok@clintel.org

Clintel wil de rol van “klimaatwaakhond” op zich nemen in zowel de klimaatwetenschap als het klimaatbeleid. Wilt u op de hoogte blijven van artikelen als deze, belangrijk klimaat(beleids)nieuws en andere zaken rondom Clintel?
Schrijf u dan ook hier in voor de nieuwsbrief.

We hebben ook een internationale Engelstalige nieuwsbrief.

Aanmelden daarvoor kan hier.

U kunt ons steunen door vriend van Clintel te worden of een donatie te doen.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Copyright © 2023 Stichting Clintel.
U kunt uw reacties naar aanleiding van deze nieuwsbrief sturen naar office@clintel.org